บริการเสริม


หลากหลายบริการเสริมดีๆ ให้เลือกสรรค์ตามความต้องการของคุณ

Logo Design

ออกแบบโลโก้ในแบบของคุณ
โดยอิงตามขนาดที่ใช้บนเว็บไซต์ Ketshopweb.com

Theme Design

ออกแบบเว็บไซต์ในแบบของคุณ โดยอิงตามโครงสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปของ ketshopweb

Google Adword

บริการดูแลโฆษณาแบบค้นหา เป็นระยะเวลา 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน และส่ง Report ตลอดระยะเวลาการดูแล


Google GDN

บริการดูแลโฆษณาแบบ Banner เป็นระยะเวลา 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน และส่ง Report ตลอดระยะเวลาการดูแล

5,000 SMS

SMS ใช้สำหรับแจ้งเตือนสินค้าหมดหรือใช้สำหรับโฆษณาสินค้า
มีอายุการใช้งาน 1 ปี

15,000 SMS

SMS ใช้สำหรับแจ้งเตือนสินค้าหมดหรือใช้สำหรับโฆษณาสินค้า
มีอายุการใช้งาน 2 ปี