สนใจทำเว็บวันนี้ โทร 02-038-5588, 094-436-2002 (HOTLINE)

ทดลองใช้ฟรี

เมื่อกดปุ่มทดลองใช้ฟรี จะพาคุณเข้าสู่หน้า log in เพื่อจัดการกับระบบหลังบ้าน หรือกดผ่าน URL
"yourdomain.ketshopweb.com/system"
username = ชื่อที่คุณใช้สมัคร password = รหัสผ่านของคุณ

เงื่อนไขในการสมัคร ขอทดลองใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

 • เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับ “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการทดลองใช้งานเว็บไซต์ ภายใต้ subdomain ของ “www.ketshopweb.com” ของบริษัทฯ ที่รวมถึงการใช้งาน หรือ ทำกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ทดลองใช้งานเว็บไซต์”  ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการสมัครบริการ ‘ทดลองใช้งานเว็บไซต์’ นี้

 • การยอมรับข้อกำหนด และ เงื่อนไข
 • ผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข ต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมด เมื่อกดปุ่ม ‘ยอมรับเงื่อนไข’ และ/หรือ คลิกปุ่ม ‘ตกลง’

 • กรณี ที่ผู้ใช้บริการเข้าทดลองใช้งานเว็บไซต์งานจากผู้ให้บริการ จะถือว่าท่านเข้าใจ และ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่ม ทดลองใช้งานเว็บไซต์

 • หากท่านยังอายุไม่ถึง20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองของท่านให้การดูแล(ตัวแทนทางกฎหมายหรือผู้ปกครอง)、เพื่อทำความเข้าใจข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ ‘ทดลองใช้งานเว็บไซต์’
 • บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อตกลง และ เงื่อนไขบริการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ใช้บริการจะสมัครสมาชิกโดยใส่ข้อมูลถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพื่อขอทดลองใช้เว็บไซต์

 • บริการ ‘ทดลองใช้งานเว็บไซต์’ ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทำความเข้าใจสินค้า ก่อนตัดสินใจซื้อบริการกับทางบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบข้อมูลต่างๆของผู้สมัครที่ได้ ลงไว้ในระบบทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆก็ตาม

 • ผู้ใช้บริการไม่นำสิทธิ์การทดลองใช้งานเว็บไซต์ ไปทำการเชิงพาณิชย์ใดๆแก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์, อีเมล์, host, รูปภาพ, วิดีโอ เป็นต้น

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการสูญหายของข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ที่อาจเป็นเหตุจากความประมาทของผู้ใช้บริการ,ระบบขัดข้อง, ความล้มเหลวของระบบเครือข่าย ทั้งฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์, ความล้มเหลวของการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต ในการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตกลงซื้อบริการจากบริษัท สามารถแจ้ง บริษัท เพื่อทำการโอนย้ายข้อมูลไปยังระบบที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ เเต่จะต้องเเจ้งล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อเท่านั้น หากลูกค้าแจ้งหลังจากที่ซื้อบริการผ่านระบบ credit card ไปแล้ว ทีมงานจะไม่สามารถทำการโอนถ่ายข้อมูลได้อีก

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ “ทดลองใช้เว็บไซต์” หากบริษัทตรวจพบจะระงับการใช้งานโดยไม่มีการชดเชยค่าเสียหายใดๆ และ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
 • เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยมีความสัมพันธ์ตามค่าคอมมิชชั่น ซึ่งรวมทั้งหน้ารายการที่ทำขึ้นมาจากโฆษณาเป็นหลัก

 • เกี่ยวกับการตลาดแบบหลายระดับชั้น (MLM) หรือธุรกิจอื่นที่สรรหาสมาชิกและมอบของรางวัลให้สำหรับการสรรหาสมาชิกรายอื่นๆ และ/หรือการขายบริการต่างๆ

 • เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

 • หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

 • เกี่ยวกับ การส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล , แสดงข้อมูล , จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิด ต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker) , ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อมูลทาง บัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร ,ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น

 • เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิด ลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Free Mail Server แบบสาธารณะในลักษณะเดียวกับ Gmail , Hotmail, Yahoo เป็นต้น ,การ Download แฟ้มข้อมูลที่ ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับ การทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือการกระทำที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิ้งค์ ไปยังเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

 • เกี่ยวกับ Script ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลการทำงานของเว็บที่ตนเองติดตั้ง ไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น โดยทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น

 • เกี่ยวกับส่งอีเมล์ขยะ(Spam e-mail) ในลักษณะของ Spamming (Unsolicited e-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทางเราเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมล์ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่น หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจาก ภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy, Bittorrent Client,Bittorrent Tracker, Torrentflux และอื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือน ล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย ของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมาย ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

 • ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน
 • ผู้ใช้บริการจะเก็บรักษาข้อมูล และ รหัสผ่าน ที่สมัครใช้งานกับทางผู้ให้บริการ และ รับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีการใช้งาน

 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ผู้ให้บริการกำหนด ซึ่งจะส่งผ่านอีเมล์ที่สมัครใช้บริการ เพื่อทำการกำหนดค่ารหัสผ่านใหม่

 • ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
 • ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

ทดลองใช้ฟรี

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อให้ เราสามารถแนะนำการทำเว็บไซต์ให้กับคุณภายหลังได้

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

ตั้งชื่อเว็บไซต์
www. .ketshopweb.com
ตั้ง
ตั้งชื่อผู้ใช้งาน ( username )
ตั้ง
* ต้องเป็น อักษรตัวเล็ก หรือ ตัวเลข ต้องมีอย่างน้อย 4 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 13 ตัวอักษร ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษ เช่น " @!#$%^&*()_ +-{}[];:<>?"

ทดลองใช้ฟรี

รหัส OTP จะถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่คุณกรอกไว้

หลังจากได้กรอก รหัส OTP เรียบร้อยเเล้ว ระบบจะส่ง username / password ไปยังในอีเมล์ของท่าน

เริ่มทดลองใช้ฟรี
หากยังไม่ได้รับรหัส OTP กดที่ปุ่มเพื่อ ส่งรหัส OTP อีกครั้ง

ร้านค้าออนไลน์

"ฟีเจอร์ครบครัน ตอบโจทย์ทุกการขายของออนไลน์"


รองรับการชำระเงิน

รองรับการชำระเงิน
ทั้งแบบโอนเงินและบัตรเครดิต

เพิ่มช่องทางการขาย

เพิ่มช่องทางการขาย
ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ

มีระบบขนส่งที่หลากหลาย

มีระบบขนส่งที่หลากหลาย
ให้เลือกใช้ตามต้องการ

สร้างแบรนด์ได้

สร้างแบรนด์ได้
ในแบบที่คุณต้องการ

เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ
ด้วยเว็บไซต์พร้อม ร้านค้าออนไลน์

● ระบบร้านค้าฟีเจอร์ครบครัน
ตั้งแต่กระบวนการลงสินค้า >> ขายสินค้า >> จัดส่งสินค้า

● ซื้อง่ายขายไว รองรับการชำระเงินทั้งแบบโอนและแบบบัตรเครดิต

● เพิ่มสินค้าจำนวนมากได้ง่ายๆ ไม่กี่คลิก

สมัครใช้งานฟรี

รองรับการขาย ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ

ไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการหลาย stock เพราะ Ketshopweb ใช้เพียง stock เดียว
แต่ขายได้หลายช่องทาง ทั้ง เว็บไซค์ Facebook Line Instagram เป็นต้น

เปิดลิงก์เพื่อดูรายละเอียด
การสั่งซื้อและการโอนเงิน
เช็คสถานะการสั่งซื้อ
ได้ด้วยลิงก์เดิม

มีช่องทางการจัดส่งที่หลากหลาย
ให้คุณได้เลือกใช้ตามต้องการ

สะดวกขึ้น
ด้วยระบบเลขพัสดุอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลากรอกเอง

จัดส่งง่าย
รับของถึงบ้าน หรือ ไม่ต้องรับคิวเข้าแถว

คุมรายจ่ายได้
ทราบราคาขนส่งล่วงหน้า วางแผนการเลือกใช้งานได้ทันที

สร้างแบรนด์ได้ในแบบที่คุณต้องการ

เพื่อทำให้แบรนด์สินค้า หรือ บริการ ของคุณอยู่บนโลกออนไลน์ เป็นที่รู้จัก และเกิดโอกาสทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ด้วยเว็บไซต์ที่รองรับ SEO ทำให้เว็บของคุณถูกค้นหาเจอได้ง่าย และมีระบบ Blog เพื่อให้คุณประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ในเว็บเดียว