การเพิ่ม / ลบ บทความ

31 ม.ค. 2017, 13:28
- ไปที่เมนู (ไอคอน) แล้วเลือก setting ดังภาพ- ไปที่เมนู Content Management<img src="https://www.ketshopweb.com/images/manual/img4_3_2-
- ไปที่เมนู (ไอคอน) แล้วเลือก setting ดังภาพ - ไปที่เมนู Content Management   - เลือก Content Management

การสร้าง blog

- กด Add New - ใส่ Content ดังภาพ - กด Add เพื่อบันทึก

1) Title : ตั้งชื่อเรื่อง/ หัวข้อ / บทความ 2) Content management Description : รายละเอียดของบทความที่จะแสดงในหน้า Blog 3) Content management Category : เลือก Category (ประเภท) ของบทความ 4) Content management Image : เลือกรูปภาพหลักของบทความ 5) ADD : บันทึกบทความ

การแก้ไข blog

- กด Edit สำหรับ Blog ที่ต้องการแก้ไข

เมื่อลบ Category, Blog ที่อยู่ภายใต้ category ดังกล่าวจะไม่ถูกลบ แต่จะมีค่าเป็น uncategorized

  - แก้ไขข้อมูล - กด Update เพื่อทำการบันทึก

 

การลบ Blog

- กด Delete สำหรับ Blog ที่ต้องการลบ
เปิดร้านค้าออนไลน์ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง
logo ketshopweb svg
ทดลองใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจปรึกษา สำหรับคำแนะนำแพ็คเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
เพื่อต่อยอดการขาย และขยายฐานลูกค้า ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทร. 02-038-5588
เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9:30 - 18:30 น.