คู่มือการใช้งานversion 8

อธิบายรายละเอียดการรายงานสินค้า

Sep 9, 2019 04:40 PM
การรายงานสินค้า ถือเป็นการจัดทำระบบสินค้าคงเหลือนี้ในตัว ช่วยให้จัดการสต็อกถูกต้อง ตั้งแต่สินค้าจริง ยอดขาย สต็อกการ์ด รายงานต่างๆ

รายละเอียดการรายงานสินค้า


เข้าระบบจัดการหลังบ้านเว็บไซต์ Ketshopweb จากนั้นคลิกคำว่า "จัดการ"  ในตำแหน่งที่ 1 แล้วเลื่อนลงมาคลิกที่ "Product Manager " ในตำแหน่งที่ 2 จากนั้นเลือกปุ่ม “Product Report”  ในตำแหน่งที่ 3 เมื่อเข้ามายังหน้า Product Report แสดงรายละเอียดดังนี้

  • ตำแหน่งที่ 4 : ช่องแสดงรายละเอียดสินค้า สามารภค้นหาได้ ชื่อสินค้า/SKU ของสินค้า , Category , Group
  • ตำแหน่งที่ 5 : คลิกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้เมื่อเข้ามาแล้ว จะมีาแสงการรายงานงานข้อมูลสินค้าโดยอยูาด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ
1. Overview คือ หน้าที่แสดงรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับตัวสินค้านั้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีในคลัง สินค้าที่จอง สินค้าที่คงเหลือ

  • ตำแหน่งที่ 1 : แสดงผลจำนวนสินค้าคงคลัง สินค้าที่จองไป สินค้าที่คงเหลือ
  • ตำแหน่งที่ 2 : แสดงผลรายละเอียดสินค้าเป็นกราฟวงกลม 2 จำนวน คือ สินค้าที่จองไป และสินค้าคงเหลือ เมื่อนำเม้าส์ไปวาง จะแสดงจะจำนวน และเปอร์เซ็นสินค้า
  • ตำแหน่งที่ 3 :แสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้า  • ตำแหน่งที่ 4 : ช่องกำหนดระยะเวลาแสดงผลรายละเอียดความเคลื่อยไหวของสินค้า โดยแสดงผลยอนหลังไม่เกิน 7 วัน


  • ตำแหน่งที่ 5 : กราฟแสดงผลรายละเอียดสินค้า รวมถึงยอดขายในแต่ละวัน
2. History คือ หน้าแสดงรายละเอียของตัวสินค้าว่ามีใครสั่งสินค้าไปบ้าง จำนวนสินค้า วันที่แต่ละวันที่ขายสินค้าตัวนี้ไป

  • ตำแหน่งที่ 1 : ช่องกำหนดระยะเวลาที่ให้แสดงผลรายละเอียดสินค้า
  • ตำแหน่งที่ 2 : ตารางแสดงรายละเอียดในแต่ละออเดอร์เมื่อมีการสั่งสินค้า โดยจะแสดงข้อมูลชื่อผู้สร้างออเดอร์ จำนวนก่อนจะขาย จำนวนที่ขายไป จำนวนที่คงเหลือ และวันที่-เวลา

Ketshopweb | ระบบร้านค้าออนไลน์ ขายคล่อง ส่งสะดวก ครบในที่เดียว

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com

ระบบร้านค้าออนไลน์ความน่าเชื่อถือของลูกค้าการรายงานสินค้า
เปิดร้านค้าออนไลน์ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง
logo ketshopweb svg
ทดลองใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจปรึกษา สำหรับคำแนะนำแพ็คเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
เพื่อต่อยอดการขาย และขยายฐานลูกค้า ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทร. 02-038-5588
เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9:30 - 18:30 น.