แพ็คเกจเว็บไซต์พร้อมดีไซน์

หากคุณไม่มีเวลา ให้เราช่วยคุณ
รับบริการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช่สำหรับคุณ

A

Design A

13,000 ฿
Design A
Design Template ออกแบบ ภาพ slide image 3
จำนวนเมนู/เพจในเว็บไซต์ 3 ออกแบบ ภาพประกอบอื่นๆ 5
import ข้อมูลสินค้า (ชิ้น) 100 วีดีโอจาก YouTube 5
ลงข้อมูลข่าว/บทความ (ชิ้น) 5 icon Social Network
Design A
Design Template
จำนวนเมนู/เพจในเว็บไซต์ 3
import ข้อมูลสินค้า (ชิ้น) 100
ลงข้อมูลข่าว/บทความ (ชิ้น) 5
ออกแบบ ภาพ slide image 3
ออกแบบ ภาพประกอบอื่นๆ 5
วีดีโอจาก YouTube 5
icon Social Network
B

Design B

32,500 ฿
Design B
Design Template ออกแบบ ภาพ slide image 3
จำนวนเมนู/เพจในเว็บไซต์ 8 ออกแบบ ภาพประกอบอื่นๆ 10
import ข้อมูลสินค้า (ชิ้น) unlimited วีดีโอจาก YouTube 10
ลงข้อมูลข่าว/บทความ (ชิ้น) 20 icon Social Network
Design B
Design Template
จำนวนเมนู/เพจในเว็บไซต์ 8
import ข้อมูลสินค้า (ชิ้น) unlimited
ลงข้อมูลข่าว/บทความ (ชิ้น) 20
ออกแบบ ภาพ slide image 3
ออกแบบ ภาพประกอบอื่นๆ 10
วีดีโอจาก YouTube 10
icon Social Network
เงื่อนไขและบริการ
• ค่าบริการเป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%
• ข้อมูลสินค้า หมายถึงข้อมูลสินค้าพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อ, ราคา, น้ำหนัก, SKU
• จำนวนเมนู/เพจในเว็บไซต์ ที่ออกแบบไม่นับรวมหน้าสินค้าและบทความ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การออกแบบเป็นการออกแบบเว็บไซต์ 1 ภาษา กรณีเป็นเว็บที่ใช้งานมากกว่า 1 ภาษา
จะเป็นการโคลนข้อมูล และเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษาอื่นตามที่ลูกค้าให้ข้อมูล
• ลงรูปภาพในเว็บไซต์ หน้าละไม่เกิน 20 ภาพ
• เงื่อนไขการให้บริการอื่นๆสามารถดูได้ที่ https://ketshopweb.com/เงื่อนไขการใช้บริการ

สำหรับลูกค้าที่ต้องใช้ E-mail เป็นจำนวนมาก
เรามีแพคเกจสำหรับ Hosting พิเศษ