สนใจทำเว็บวันนี้ โทร 02-038-5588, 094-436-2002 (HOTLINE)

ทดลองใช้ฟรี

เมื่อกดปุ่มทดลองใช้ฟรี จะพาคุณเข้าสู่หน้า log in เพื่อจัดการกับระบบหลังบ้าน หรือกดผ่าน URL
"yourdomain.ketshopweb.com/system"
username = ชื่อที่คุณใช้สมัคร password = รหัสผ่านของคุณ

เงื่อนไขในการสมัคร ขอทดลองใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

 • เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับ “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการทดลองใช้งานเว็บไซต์ ภายใต้ subdomain ของ “www.ketshopweb.com” ของบริษัทฯ ที่รวมถึงการใช้งาน หรือ ทำกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ทดลองใช้งานเว็บไซต์”  ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการสมัครบริการ ‘ทดลองใช้งานเว็บไซต์’ นี้

 • การยอมรับข้อกำหนด และ เงื่อนไข
 • ผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข ต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมด เมื่อกดปุ่ม ‘ยอมรับเงื่อนไข’ และ/หรือ คลิกปุ่ม ‘ตกลง’

 • กรณี ที่ผู้ใช้บริการเข้าทดลองใช้งานเว็บไซต์งานจากผู้ให้บริการ จะถือว่าท่านเข้าใจ และ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่ม ทดลองใช้งานเว็บไซต์

 • หากท่านยังอายุไม่ถึง20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองของท่านให้การดูแล(ตัวแทนทางกฎหมายหรือผู้ปกครอง)、เพื่อทำความเข้าใจข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ ‘ทดลองใช้งานเว็บไซต์’
 • บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อตกลง และ เงื่อนไขบริการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ใช้บริการจะสมัครสมาชิกโดยใส่ข้อมูลถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพื่อขอทดลองใช้เว็บไซต์

 • บริการ ‘ทดลองใช้งานเว็บไซต์’ ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทำความเข้าใจสินค้า ก่อนตัดสินใจซื้อบริการกับทางบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบข้อมูลต่างๆของผู้สมัครที่ได้ ลงไว้ในระบบทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆก็ตาม

 • ผู้ใช้บริการไม่นำสิทธิ์การทดลองใช้งานเว็บไซต์ ไปทำการเชิงพาณิชย์ใดๆแก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์, อีเมล์, host, รูปภาพ, วิดีโอ เป็นต้น

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการสูญหายของข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ที่อาจเป็นเหตุจากความประมาทของผู้ใช้บริการ,ระบบขัดข้อง, ความล้มเหลวของระบบเครือข่าย ทั้งฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์, ความล้มเหลวของการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต ในการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตกลงซื้อบริการจากบริษัท สามารถแจ้ง บริษัท เพื่อทำการโอนย้ายข้อมูลไปยังระบบที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ เเต่จะต้องเเจ้งล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อเท่านั้น หากลูกค้าแจ้งหลังจากที่ซื้อบริการผ่านระบบ credit card ไปแล้ว ทีมงานจะไม่สามารถทำการโอนถ่ายข้อมูลได้อีก

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ “ทดลองใช้เว็บไซต์” หากบริษัทตรวจพบจะระงับการใช้งานโดยไม่มีการชดเชยค่าเสียหายใดๆ และ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
 • เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยมีความสัมพันธ์ตามค่าคอมมิชชั่น ซึ่งรวมทั้งหน้ารายการที่ทำขึ้นมาจากโฆษณาเป็นหลัก

 • เกี่ยวกับการตลาดแบบหลายระดับชั้น (MLM) หรือธุรกิจอื่นที่สรรหาสมาชิกและมอบของรางวัลให้สำหรับการสรรหาสมาชิกรายอื่นๆ และ/หรือการขายบริการต่างๆ

 • เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

 • หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

 • เกี่ยวกับ การส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล , แสดงข้อมูล , จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิด ต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker) , ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อมูลทาง บัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร ,ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น

 • เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิด ลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Free Mail Server แบบสาธารณะในลักษณะเดียวกับ Gmail , Hotmail, Yahoo เป็นต้น ,การ Download แฟ้มข้อมูลที่ ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับ การทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือการกระทำที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิ้งค์ ไปยังเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

 • เกี่ยวกับ Script ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลการทำงานของเว็บที่ตนเองติดตั้ง ไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น โดยทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น

 • เกี่ยวกับส่งอีเมล์ขยะ(Spam e-mail) ในลักษณะของ Spamming (Unsolicited e-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทางเราเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมล์ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่น หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจาก ภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy, Bittorrent Client,Bittorrent Tracker, Torrentflux และอื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือน ล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย ของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมาย ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

 • ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน
 • ผู้ใช้บริการจะเก็บรักษาข้อมูล และ รหัสผ่าน ที่สมัครใช้งานกับทางผู้ให้บริการ และ รับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีการใช้งาน

 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ผู้ให้บริการกำหนด ซึ่งจะส่งผ่านอีเมล์ที่สมัครใช้บริการ เพื่อทำการกำหนดค่ารหัสผ่านใหม่

 • ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
 • ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

ทดลองใช้ฟรี

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อให้ เราสามารถแนะนำการทำเว็บไซต์ให้กับคุณภายหลังได้

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

ตั้งชื่อเว็บไซต์
www. .ketshopweb.com
ตั้ง
ตั้งชื่อผู้ใช้งาน ( username )
ตั้ง
* ต้องเป็น อักษรตัวเล็ก หรือ ตัวเลข ต้องมีอย่างน้อย 4 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 13 ตัวอักษร ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษ เช่น " @!#$%^&*()_ +-{}[];:<>?"

ทดลองใช้ฟรี

รหัส OTP จะถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่คุณกรอกไว้

หลังจากได้กรอก รหัส OTP เรียบร้อยเเล้ว ระบบจะส่ง username / password ไปยังในอีเมล์ของท่าน

เริ่มทดลองใช้ฟรี
หากยังไม่ได้รับรหัส OTP กดที่ปุ่มเพื่อ ส่งรหัส OTP อีกครั้ง

Quotation Request ขอใบเสนอราคา

www.