เว็บไซต์สำเร็จรูป

“ แจ้งชำระเงิน ”

หมายเลขการสั่งซื้อ
อีเมลล์
จำนวนเงิน
เบอร์มือถือ
ชื่อ
นามสกุล
เข้าบัญชีชื่อ บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด
ธนาคารกรุงเทพฯ - เลขบัญชี 223-0-59948-8 สาขาเสนานิคม
รูป slip: (ขนาดไฟล์ ต้องน้อยกว่า 6 MB)
วันที่โอน
เวลา
รายละเอียดการโอนเงิน

* หากไม่สามารถแจ้งชำระเงินผ่านฟอร์มได้ รบกวนส่งหลักฐานการชำระมาที่อีเมล์ sales@ketshopweb.com พร้อมแจ้ง หมายเลขการสั่งซื้อ, ชื่อ-สกุล และ เบอร์โทรศัพท์ ค่ะ