เชื่อมระบบบัญชีในตัว

จัดการบัญชีของร้านได้อย่างสะดวกสบาย
และสามารถ Export ได้ผ่าน Excel

4 ขั้นตอน การจัดการระบบบัญชี

รับ Order
( รับใบเสนอราคา )

แจ้งยอดเงินที่ต้องชำระ
( ส่งใบแจ้งหนี้ )

ปรับสถานะการสั่งซื้อ
( รับใบเสร็จ )

Export เป็นตาราง Excel