แพ็คเกจเว็บไซต์

เว็บไซต์พร้อมใช้งานทันที
ให้คุณสามารถจัดแต่งเนื้อหา
และปรับรูปแบบได้เองในแบบคุณ

*โดเมนที่รวมในแพ็คเกจจะสามารถจดได้เเค่แพ็คเกจละ 1 โดเมนเท่านั้น
โดยมีรายการดังต่อไปนี้ .com .net .org .info .biz .club .link .tel .work .xyz *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

สำหรับลูกค้าที่ต้องใช้ E-mail เป็นจำนวนมาก
เรามีแพคเกจสำหรับ Hosting พิเศษ